Jurídic

Siagant, asesoría, gestión y administración de fincas

Assessor jurídic

Comptem amb un departament jurídic format per advocats experts en diverses àrees de dret de manera que podem assessorar-te en qüestions molt diverses

Dret Civil

Assessorament en l’ àmbit civil tant en fase de negociació extrajudicial com en fase litigiosa donant la solució més d’ acord i beneficiosa al client en tota qüestió referent a la normativa civil, en concret:

DRET DE FAMÍLIA: El nostre departament té especial interès en tots els temes relacionats amb la família no només de forma contenciosa sinó donant especial suport a la negociació i mediació com a via més convenient de solució de conflictes, sempre pensant en les persones i en la seva situació concreta en:

 • Processos de separació i divorci i modificació de mesures
 • Execucions de Sentència en reclamació d’ impagament de pensions alimentàries, incompliments del règim de vistes, etc.
 • Assessorament sobre conflictes en relació a parelles de fet.
 • Procediments/mesures de suport a persones amb discapacitat.

DRET DE SUCCESSIONS: Assessorament i gestió integral en tots els aspectes juridico fiscals de la successió.

 • Testaments, manifestació i acceptació d’ herències, declaració d’ hereus, preparació d’ inventaris, Particions i divisions del cabal hereditari, valoració dels béns relictes.
 • Gestió, intervenció i seguiment en la liquidació de l’ impost de successions, plusvàlues i inscripcions registrals.
 • Judicis de testamentària.

DREt INMOBILIARI/BANCARI:

 • Reclamacions per defectes en la construcció.
 • Reclamacions per vicis ocults.
 • Contracte d’ arras.
 • Opció de compra.
 • Redacció i revisió de Contractes d’ arrendament, revisió i càlcul d’ actualitzacions.
 • Processos de desnonament.
 • Propietat horitzontal.
Manos sujetando un recorte de papel en forma de familia
Foto de accidente de coche y foto de mazo de la justicia con libro

Dret Penal

L’àrea penal, disposa dels experts que l’ajudaran en totes les actuacions dins del dret penal ja sigui per a la seva defensa o per a la seva acusació particular.

En particular:

 • Accidents de trànsit.
 • Assistència al detingut.
 • Defensa i acusació en delictes i faltes.
 • Alcoholèmies.
 • Violència de gènere.
 • Violència domèstica.

Dret Laboral

Assessorament integral tant a empresaris com treballadors, adaptant el nostre equip a les diferents dificultats que es plantegin tant de caràcter processal com fiscal-comptable en l’ àmbit laboral.

A l’àrea processal actuem davant:

 • Acomiadaments.
 • Reclamació de quantitats.
 • Demanda per incompliment empresarial.
 • Mobilitat geogràfica i funcional.
 • Reclamació d’ incapacitat i invalidesa.
 • Conciliacions.
 • Recurs de suplicació i cassació.
Operario trabajando con cables en obra

DESCOBREIX

Altres dels nostres serveis

Posem a la vostra disposició un equip humà especialitzat en diverses àrees que combina l'experiència de més de 15 anys i el tracte personalitzat que oferim als nostres clients.

Imagen de fondo en forma de zig zag

Experts en assessoria Comptable, Fiscal i Laboral.

Imagen de fondo en forma de zig zag

Gestionem el relatiu a finques per al seu correcte i òptim funcionament.