Conjunto de llaves

Contractar un administrador de finques Per què?

Per poder gestionar la seva finca el més eficaç possible sobretot ha de tenir temps, ja que cal estar informat i actualitzat de tots els aspectes legals, tècnics i financers relacionats amb les diverses normatives vigents.

Cal recordar que des de fa uns anys les comunitats de propietaris tenen obligacions fiscals amb Hisenda.

Un administrador de finques pot oferir-li l’ ajut i assessorament legal que necessita la seva comunitat.

Funcions d’ un administrador de Finques

L’administrador de finques és el professional que gestionarà tot allò que estigui relacionat amb la seva comunitat de propietaris (coneguda com a propietat horitzontal) o en una finca composta de diversos locals o habitatges pertanyents a una propietat única (coneguda com a propietat vertical), tant des del punt de vista legal, tècnic i financer.

L’ administrador de finques els ajudarà en tot moment en el manteniment i gestió econòmica de la seva finca, donant suport i assessorant en tot moment a la junta de govern o als propietaris quan ho demanin.

En les funcions de l’ administrador de finques es troba presentar a la junta de propietaris el balanç comptable de l’ any transcorregut, la previsió de despeses per a l’ any següent, la morositat, entre d’ altres.

També l’ administrador de finques haurà d’ assistir i aixecar acta de les juntes que es realitzin en l’ exercici, guardar i custodiar la documentació de la comunitat i portar a la pràctica els acords adoptats en junta de propietaris.

Contractar un administrador de finques

Li suggerim que quan vulgui contractar els serveis d’ un administrador de finques, tingui en compte el següent:

  • El primer que ha de comprovar és si està donat d’alta al Col·legi Professional d’Administradors de Finques.
  • Busqui diversos professionals per poder comparar tant l’ experiència en el sector com coneixements que han d’ aportar, ell o el seu equip, en matèria legal, comptable i fiscal, entre d’ altres.
  • Tingui en compte que els administradors de finques poden operar per gestionar la seva comunitat de dues formes diferents:
  • Amb un únic compte bancari (es denomina «Sistema de Compte Únic» a aquell en què l’Administrador de Finques utilitza un únic compte bancari per gestionar el patrimoni dels seus clients. En aquest sistema, només l’Administrador té autoritat (signatura) per disposar dels fons).
  • Amb compte independent (es crea un compte bancari per comunitat o per client. En aquest sistema, a més de l’ Administrador de la Comunitat, també pot disposar dels fons aquell propietari que sigui president de la Comunitat en un any determinat, així com aquells que hagin estat autoritzats a l’ efecte).
  • Finalment, comparar entre els honoraris, tingui en compte que no és recomanable basar-se només en el preu del servei. Recordeu preguntar pels possibles extres.

Un cop analitzats tots els aspectes per a la seva elecció, és important tenir una entrevista amb l’ administrador, perquè li resolgui els possibles dubtes que li sorgeixin.