Pareja de ancianos sentados en un banco

Jubilació parcial amb contracte de relleu

Davant la pregunta de si és possible jubilar-se i continuar treballant, la resposta és sí que és possible.

Per poder accedir a aquesta possibilitat cal que la persona que es jubili compleixi uns requisits mínims establerts per la seguretat social i que es contracti una persona en el seu lloc amb contracte de relleu simultàniament. És requisit indiscutible la realització d’ un contracte de relleu.

Els requisits que són imprescindibles per poder accedir a la jubilació parcial són els següents:

  • Si es té la condició de mutualista (haver cotitzat abans del 01/01/1967 a alguna Mutualitat Laboral de treballadors per compte d’altri), tenir 60 anys d’edat real.
  • Si no es té la condició de mutualista :
  • 61 anys i 5 mesos si acredita, almenys, 34 anys i tres mesos de cotització.
  • 61 anys i 10 mesos si acredita un període de cotització inferior.
  • Ser treballador per compte d’ altri, a temps complet i acreditar 33 anys de cotització. D’ aquest període cotitzat, almenys 2 anys han d’ estan compresos en els últims 15 anys immediatament anteriors a la jubilació.
  • Acreditar un període d’ antiguitat a l’ empresa de, almenys, 6 anys immediatament anteriors a la data de jubilació parcial.
  • El treballador que es jubila parcialment ha de concertar amb la seva empresa un contracte de treball a temps parcial, reduint la seva jornada de treball i el salari, entre un mínim d’un 25% i un màxim d’un 75% (si es contracta el rellevista a jornada completa per temps indefinit).

El lloc del treballador rellevista podrà ser el mateix del treballador jubilat o un de similar, entenent per tal la realització de les torees corresponents al mateix grup professional o categoria equivalent. Si no fos possible que el mateix o similar lloc, si ha d’ existir una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del jubilat parcial, de manera que al treballador rellevista no podrà tenir una base inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponent als sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió del jubilat parcialment.

Amb independència de la jornada realitzada pel jubilat parcial, es cotitzarà, com a mínim, per la base de cotització que hagués correspost de seguir treballant amb una jornada del 70%. Si el percentatge de jornada realitzada és superior, es cotitzarà per aquesta última.

El jubilat parcial segueix cotitzant a l’ empresa per la base de cotització, que hagués correspost de seguir treballant a aquest a jornada completa. S’ ha d’ aplicar el percentatge de base de cotització fixat per a cada exercici segons escala.

201770
201875
201980
202085
202190
202295

Els contractes del jubilat parcial i del rellevista s’ han de celebrar fins al compliment de l’ edat ordinària de jubilació del treballador que es jubila parcialment. En el supòsit que la reducció de jornada del que es jubila parcialment sigui superior al 50%, el contracte de relleu haurà de mantenir-se, almenys, durant els dos anys posteriors al compliment de l’ edat ordinària de jubilació del jubilat parcial.

Si no tenen la condició de mutualistes, l’exigència d’aquest requisit d’edat s’aplicarà de forma gradual, des de l’any 2013 al 2027, en funció dels períodes cotitzats:

Any del fet causantItat exigida segons períodes cotitzats en el moment del fet causantItat exigida amb 33 anys cotitzats en el moment del fet causant.

Any del fet causantd’edat exigida segons períodes cotitzats en el moment del fet causantEdat exigida amb 33 anys cotitzats en el moment del fet causante
201661 i 4 mesos34 anys o més61 i 8 mesos
201761 i 5 mesos34 anys i 3 mesos o más61 i 10 mesos
201861 i 6 mesos34 anys i 6 mesos o más62 anys
201961 i 8 mesos34 anys i 9 mesos o más62 i 4 mesos
202061 i 10 mesos35 anys o més62 i 8 mesos
202162 anys35 anys i 3 mesos o más63 anys
202262 i 2 mesos35 anys i 6 mesos o más63 i 4 mesos
202362 i 4 mesos35 anys i 9 mesos o más63 i 8 mesos
202462 i 6 mesos36 anys o més64 anys
202562 i 8 mesos36 anys i 3 mesos o más64 i 4 mesos
202662 i 10 mesos36 anys i 3 mesos o más64 i 8 mesos
2027 i siguientes63 anys36 anys i 6 mesos65 anys

El contracte de relleu s’ ha de formalitzar per escrit en el model oficial i l’ haurà de constar necessàriament el nom, edat i circumstàncies professionals del treballador substituït, així com les característiques del lloc de treball que vagi a exercir el rellevista.

Se celebrarà amb un treballador en situació d’ atur o que tinguéssis concertat amb l’ empresa un contracte de durada determinada.

Si t’ha agradat el nostre article i et sembla interessant, ajudeu-nos a difondre’l i competeix-te a les xarxes socials.